طراحی سایت

ابزارهای مدیریتی بهبود مستمر

ابزار مدیریتی بهبود مستمر

اولین قدم در ارزیابی وضعیت فعلی تیم و یا سازمان تان استفاده از ابزارهای بهبود مستمر است:

چه کاری انجام میدهید?

ایرادات کار کجاست ?

مواردی که فعالیت ها را به سختی برای عبور از مرحله رشد همراه میکند ?

تحلیل وضعیت فعلی سازمان به عنوان یک گروه فعال، راهی مناسب در جهت انرژی بخشیدن به افراد در پروسه تغییر سازمان است.

از 6 ابزار و تکنیک‌های بهبود مستمر در سازمان میتوانید بهره ببرید:

  1. کانبان ،برای کمک به تصویرسازی ، مدیریت، و بهینه‌سازی جریان‌های کاری .
  2. A3S ،برای فراهم کردن ساختاری جهت بهبود و بیان چشم‌انداز.
  3. چرخه PCDA، برای آزمایش سیستماتیک فرضیات.
  4. Gemba رهبران و کارگران را در خط مقدم در کنار یکدیگر همقدم نگه میدارد.
  5. 5Whys ،برای تشویق تفکر کنجکاو و حل مساله موثر.
  6. نگاشت جریان ارزش، برای کمک به سازمان‌ها در تمرکز بر ساختاربندی فرایندها حول نیازهای مشتری