طراحی سایت

رویکردهای بهبود سازمان

بهبود مستمر

تعاریف مبتنی بر بهبود مستمر

بهبود مستمر، یا کایزن، روشی برای شناسایی فرصت‌ها برای کاهش ضایعات و اثربخشی بیشتر در امور  سازمانی است. این روش با محبوبیت ناب / چابک / کایزن در تولید و تجارت به رسمیت شناخته می‌شود و هم اکنون توسط هزاران شرکت در سراسر جهان برای شناسایی فرصت‌های بهره وری استفاده می‌شود. پس از ترکیب بسیاری از این ایدئولوژی‌ها ،نتایج قابل ملاحظه ای پدیدار میشود. به عنوان مثال، کایزن و Kanban می‌تواند بهبود مستمر را تسهیل کند .

در حالی که بسیاری از شرکت‌ها نسخه رسمی یک روش ناب / چابک را تمرین می‌کنند، دیگر شرکت‌ها از انعطاف‌پذیری بهبود مستمر به عنوان یک عملکرد اثربخش در سازمان بهره میبرد

Continuous Improvement