طراحی سایت

همکاری باما

همکاری با تیم مدیریت فرایند کسب وکار چابک

پایگاه دانشی مدیریت فرایند کسب وکار چابک از همه دانشجویان ، اساتید ،تحلیلگران و علاقه‌مندان به حوزه مدیریت فرآیند کسب وکار دعوت می‌نمایدتا دانش،مهارت و تجارب موفق خویش را در قالب تهیه گزارشات شاخص های عملکردی، مستندات قابل ارائه در زمینه تجارب موفق ،سند برنامه استراتژِیک ،ساختار سازمانی ، مدل های فرایندی، الگوهای بهینه فرایندهای سازمانی را بصورت رایگان و یا در ازای دریافت هزینه از مخاطبان به اشتراک گذارند.

 

لطفا جهت همکاری با تیم مدیریت فرایند کسب وکار چابک AGILE BPM فرم همکاری را تکمیل فرمایید.

 

چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC

چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC لیستی از فرآیندهایی است که سازمان برای تعریف فرآیندهای کاری جامع و بدون افزونگی استفاده می کند. علاوه بر اینکه فقط یک لیست است، PCF به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از الگوبرداری، مدیریت محتوا، و انجام سایر فعالیت‌های مدیریت فرآیند مهم عمل می‌کند .

سازمان ها از چارچوب طبقه بندی فرآیندPCF  استفاده می کنند برای :