طراحی سایت

سیستم مدیریت فرآیند چابک

سیستم مدیریت فرایند چابک

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار)BPMS)

نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) یک نوع برنامه کاربردی است که در جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار و گردش کارها جهت بهبود کارایی و سازگاری با محیط های در حال تغییر  مورد استفاده قرار میگیرد.این سیستم  این اجازه را می‌دهد تا شرکت ها برای مدیریت کل فرایند کسب وکار با تعریف و حفظ بهترین شیوه در فرایندهای خود ازین سیستم استفاده کنند.

BPMS یک مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار یا مجموعه ای از فن آوری های یکپارچه و قابل درک است که به کسب و کارها، دولت ها و سازمان ها اجازه می دهد تا برنامه هایی را ایجاد کنند که مدل های توابع جدید و یا موجود، برنامه های کاربردی و انسان (یا افراد) را در اتوماسیون اصلی توابع کسب و کار سیستم های BPMS و برنامه های کاربردی در زمینه هایی مانند تولید محصول، پردازش سفارش مشتری با اطمینان بالا ایجاد می کنند. امروزه بهترین سیستم های BPMS امروزه از مفاهیم معماری سرویس گرا یا محیط SOA برای مدل سازی، طراحی، توسعه و استقرار برنامه های کاربردی کسب و کار پشتیبانی می کند.

به همین ترتیب، BPMS یک ابزار ارزشمند برای توسعه و بهبود فرآیندهای تجاری است؛ زیرا می تواند تمام داده ها را ذخیره و آنها را آنلاین منتشر کند، و به شرکت ها اجازه دسترسی به آن را می دهد.

 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS
James F. Chang
Strategy and Implementation