طراحی سایت

زبان‌های دیگر در مدلسازی

زبان‌های دیگر مدل سازی

زبان‌های مدلسازی UML و BPMN جزء پرکاربردترین و اخرین زبان‌های ترسیم فرآیندهای سازمانی می‌باشند که برای طراحی و تحلیل فعالیت‌های کسب و کار و گردش اطلاعات سازمان معرفی شده است. اما زبان‌های دیگری نیز بسیار قبل تر از معرفی این دو زبان برای تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب و کار وجود داشته است که هر یک کاربرد خاص خویش را داشته است و در دوران مختلف متخصصان علوم مدیریت و فناوری اطلاعات از آن‌ها استفاده می‌نمودند.