طراحی سایت

زبان مدلسازی BPMN

مدل سازی با BPMN

ترسیم و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار ( BPMN ) مجموعه‌ای از نمادهای گرافیکی مشخص برای توصیف فرآیندهای کسب وکار در قالب نمودار فرآیند کسب و کار می‌باشد. هدف از این زبان، مدل سازی فرآیندهای کسب و کار براساس نمادهای استاندارد است تا بدین واسطه فرآیندهای پیچیده کسب و کار توسط کاربران آن به راحتی برای طراحان فنی تشریح گردد.

این زبان مدل‌سازی توسط کسانی که فرآیندهای کسب و کار را طراحی، مدیریت و تحلیل می‌نمایند مورد استفاده قرار می‌گیرند اما علاوه بر آن‌ها از این نمودار برای ترجمه به اجزاء فرآیندهای نرم افزاری نیز استفاده می‌شود تا به راحتی فرآیندهای مدلسازی شده را به نرم افزارهای کاربردی تبدیل نماید.

نمادهای BPMN به گونه‌ای طراحی شده است که توسط کاربران همه کسب و کارها بتواند مورد استفاده قرار گیرد. از تحلیلگران کسب و کار، توسعه دهندگان فنی و نهایتاً افرادی که فرآیندها را پایش و مدیریت می‌نمایند از این زبان می‌توانند استفاده نمایند. این زبان شکاف بین طراحی و اجرای فرآیندها را بر طرف نموده است و از زبان WSBPEL به عنوان زبان اجرایی خدمات وب فرآیندهای کسب و کار برای نمایش آن نمادها استفاه می‌کند.

همچنین این زبان براساس ایزو 19510 که بهترین تجارب برای مدل سازی فرآیندهای کسب و کار را مشخص می‌نماید، بهترین ابزار برای ترسیم و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار شناخته شده است.

BPMN Logo


مقالات