طراحی سایت

تاریخچه BPM

تاریخچه مدیریت فرایندهای کسب و کار

ریشه مدیریت فرایندهای کسب و کار از نگاه هندبوک جوران

شرکت IBM در زمره اولین دسته از شرکت های امریکایی بود که توانست مزایای شناسایی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار را ببیند روح تلاش های روح تلاش های اولیه IBM در مدیریت فرایندهای کسب وکار در کلام یک مدیریت ارشد اجرایی بیان شده است " تمرکز برای بهبود باید روی فرایندهای کاری گذاشته شود" (1986Kane)

در همین زمان، تعدادی دیگر از شرکت های امریکای شمالی از جمله AT&T، فورد، موتورولا، کورنیگ( Corning)، هیلوت پکارت در فرایندهای کسب کار خود، بکار گرفتن مفاهیم مدیرت فرایند را شروع کردند. در کل این شرکت ها بر فرایند های سراسری در کل سازمان تاکید شد.

در اواسط سال 1985، بسیاری از سازمانها و صنایع یا همان توجهی که معمولا بر کارکردها، قسنت ها، و دیگر مجموعه های سازمانی می شود، فرایندهای انتخاب شده کسب و کار را مدیریت می کردند. تلاش های اولیه، اساسی چون مدیریت فرآیندهای کسب وکار BPM، بهبود مستمر فرایند CPI، و بهبود کیفیت فرایند کسب BPQI  رامتولد کرد.

مایکل همر (1990) شفایت فرایند های کسب وکار را به سطح رسانید که هیجان بسیاری با معرفی کتاب مقدمه BPR (مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار) در اوایل دهه 1990ایجاد و در سالهای بعدBPR  منجر به تغییرات شدید و ابتکارهای کوچک سازی شد و نه بهبود فرایندها و این عامل سبب شکست تلاش های بسیاری در مهندسی مجدد شد.

پیدایش BPR در آستانه سال 2000سبب تمرکز بازسازی شده بر مدیریت جریان کار در کسب بوده است. برای درک اینکه چرا یک سازمان از بهبود فرایند به مدیریت فرآیند کسب و کار و مالکیت تکامل می یابد، باید ویژگی های اصلی فرآیند کسب و کار و منافع آنرا درباره BPM درک کنیم. سازمان سنتی "وظیفه ای" از بقایای انقلاب صنعتی است که  اصول راهنمای آن برای سازماندهی از طریق توزیع کار برای نیروی کار بوده است

منبع : هندبوک جوران

 

 

مقالات