طراحی سایت

100 راز در BPM

100 راز موفقیت در مدیریت فرآیند کسب وکار (BPM)

بهترین رویکردی که میتوان در کنار آن با رموز مدیریت فرآیند کسب و کار آشنا شد 100 راز موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار است و باید گفت هرگزدانشی مانند این 100 راز موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار وجود نداشته است. بررسی 100 راز موفقیت در مورد اصطلاحات و مزایای کسب و کار تعریفی خارج از مدیریت فرایند کسب و کار نیست، این موضوع به بیشتر از100 سؤال ما پاسخ میدهد. دراینجا از آنها و کسانی که در انجمن ها، مشاوره های ما و برنامه های آموزشی  قرار دارند خواسته می شود تا پاسخگوی نیاز شما در غالب این اسرار باشند.

این رموز به شما راهکارهایی در دنیای واقعی ارائه میدهد که درهیچ کتابی بیان نشده است. این کتاب نیز در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار و بیان جزئیات استاندارد در این حوزه بهترین نیست اما، هر چیزی را که می خواهید برای آن پاسخی دریافت کنید را معرفی می کند یعنی میتوان گفت که با مدیریت فرایند کسب و کار موفق خواهید شد.

Business Process Management BPM 100 Success Secrets

Gerard Blokdijk