طراحی سایت

نمایش مطالب

Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند

Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند
مقالات, زبان BPMN 1397/05/22زهرا مرادفام

Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند


سه عنصر كلیدی و هسته ای در یك BPD وجود دارد كه در مجموعه ی اشیاء جریان قرار می گیرند. این سه عنصر عبارتند از:

 • Event (رخداد)
 • Activity (فعالیت)
 • gateways (راه ورود و خروج یا دروازه)

 Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند

 

سه عنصر كلیدی و هسته ای در یك BPD وجود دارد كه در مجموعه ی اشیاء جریان قرار می گیرند. این سه عنصر عبارتند از:

 

 • Event (رخداد)
 • Activity (فعالیت)
 • (راه ورود و خروج یا دروازه)

 

(رخداد)

پیشامدی که در طی یک فرآیند کسب و کار روی می دهد و بر جریان فرآیند تأثیر می گذارد  را گویند که معمولا با نتایجی همراه هستند. آنها می توانند جریان را شروع، متوقف کنند یا موجب تغییر آن شوند.

با استفاده از برخی علائم و نشانه ها كه در داخل این عناصر به نمایش در می آید امكان انتقال اطلاعات بیشتر فراهم می آید. بعنوان نمونه در داخل یك رخداد می توان از نشانه های پیغام، تایمر، قانون و ... استفاده نمود تا وضعیت مربوطه را نشان داد.

بر حسب موقعیت فرآیند، به سه دسته Start، Intermediate و End تقسیم می شود. رخداد های Start  و اغلب رخدادهای Intermediate دلیل یا محرک خاصی برای اجرا شدن دارند.

به شکل دایره هستند و نوع کناره آن، نوع آن را مشخص می کند.

تذکرات زیر را مدنظر داشته باشید:

 • برای هر یک از زیر فرآیندها، شروع و پایان مجزا داریم.
 • برای فرآیندهای پیچیده هم باید نقطه شروع و پایان داشت.
 • وقتی جریان فرآیند به یک زیر فرآیند برسد، start را در آن زیر فرآیند به اجرا در می آورد.
 • یک فرآیند می تواند چندین start داشته باشد اما باعث پیچیدگی فرآیند می شود.
 • اگر دو عامل برای شروع یک فرآیند نیاز باشد هر دوی آنها لحاظ می شود. ( مثل اینکه برای شروع یک فرآیند، ورود 2 نامه نیاز باشد.)

الف ) Start Events

 • نشان دهنده شروع یک فرآیند هستند.
 • برای Level های مختلف، برای هر فرآیند، Start و End جداگانه داریم.
 • محرک های مختلفی برای شروع یک فرآیند وجود دارند:

ب ) Intermediate Events

 • برای اتفاقاتی که میان فرآیند می افتد و می تواند به Task یا زیر فرآیند متصل شوند استفاده می شود.
 • برای رفع ایرادات ممکن و یا استثناهای جریان فرآیند نیز استفاده می شوند.
 • بعد از شروع فرآیند و قبل از پایان فرآیند اتفاق می افتد.
 • وقتی به مرز یک فعالیت متصل باشد، نشان دهنده یک جریان استثناء است.
 • جایگاه آن، روی مرز Activity ها هنگام خروج جریان فرآیند از آن است. (معمولا سمت چپ و پایین Activity) نمونه ای از استفاده آن را در شکل شماره 20 ملاحضه می فرمایید.

 

ج ) End Events

 • رخداد های پایانی، نشاندهنده پایان فرآیند می باشد.
 • وقتی در فرآیندی Start داشته یاشیم، حتما حداقل یک End خواهیم داشت.
 • چندین نتیجه هستند که نشان دهنده پایان یک فرآیند است:

تذکر:

Start و End نمی توانند در وسط جریان فرآیند باشند، به جز زمانی که برای شروع یا پایان  یک زیر فرآیند استفاده شوند که در این صورت در مرز زیر فرآیند نمایش داده می شوند:

Activity(فعالیت)

عمل یا کاری است که از طریق فرآیند های کسب و کار انجام می شود. انواع آن، عبارتند از:

Sub Process و Task

Task

تذکرات زیر را مدنظر داشته باشید:

 • فعالیت منحصر به فردی است که در فرآیند وجود دارد.
 • انواع مختلفی از آن وجود دارند، (مثل ارسال یا دریافت پیام، تایید و ...)
 • نشانه ها یا آیکن هایی برای شناسایی بهتر نوع Task می توانند به آن اضافه شوند.(البته این موضوع نباید باعث اشتباه شدن آن با اجزای استانداردهای دیگر BPMN شود. )

Sub-process

امکان توسعه سلسله مراتبی فرآیند ها را فراهم می کند. به طوری می تواند به اجزای کوچکتر ( از طریق زیر فعالیت ) تقسیم شود.

معمولا زیر فرآیندهای یک فرآیند در ترسیم فرآیند، مشخص نیستند و فقط از طریق علامت "+" می توان به زیر فرآیند بودن آن پی برد اما در برخی از مواقع، زیر فرآیند به صورت بازشده نیز نمایش داده می شود.

 

نمونه ای از یک زیر فرآیند (به صورت باز شده) در شکل زیر نمایش داده شده است:

 

(راه ورود و خروج یا دروازه) :

در جریان توالی فرآیند بکار می رود تا واگرایی و همگرایی جریان فرآیند را از طریق تصمیم گیری نشان دهد.

به شش گروه مختلف به شرح زیر تقسیم شده است:

 

Exclusive Gateways

مکانهایی در فرآیندهای کسب و کار هستند که در آن مسیر جریان فرآیند، می تواند به دو یا بیشتر مسیر تقسیم شود که تنها اتخاذ یکی از آنها شدنی است. در اکثر مواقع یک مسیر  عادی (Default) وجود دارد که در صورت عدم انتخاب مسیر های دیگر، انتخاب خواهد شد.

 

دو نوع مکانیزم تصمیم گیری وجود دارد:

تصمیم گیری بر اساس Data:

اغلب از این مکانیزم تصمیم گیری استفاده می شود و می تواند به وسیله یک “X” نمایش داده شود. (اما باید در نقاط مختلف فرآیند، به یک شکل نمایش داده شود.)

این مکانیزم تصمیم گیری، یک Data را چک می کند که آیا صحیح است یا نه و از آن طریق مسیر فرآیند ادامه پیدا می کند.

 

 

 

این مکانیزم تصمیم گیری ، می تواند حالت همگرایی هم داشته باشد که در اشکال زیر نشان داده شده است.البته از نوع دوم آن کمتر استفاده می شود.

 

 

تصمیم گیری بر اساس Event:

بیشتر زمانی استفاده می شود که امکان ایجاد یا اتفاق یک رخداد وجود داشته باشد تا یک شرط یا حالت. باقی ویژگی های آن، مثل مکانیزم تصمیم گیری بر اساس Data خواهد بود.

نمونه هایی از آن به شرح زیر است:

 

 

inclusive Gateways

در مورد تصمیماتی به کار می روند که امکان بیش از یک خروجی یا نتیجه وجود داشته باشد و مسیرهای مستقل را شامل می شود که حداقل یک مسیر آن باید انتخاب شود.

برای نمایش آن از یک لوزی کوچک استفاده می شود که به دلیل مشکلات استفاده از آن، شکل شماره 34 جایگزین آن شد که نشانه آن، “O” می باشد.

 

 

Complex Gateways

زمانی که بیش از یک تعریف رفتاری (شرط ادامه فرآیند) می تواند اتفاق بیفتد که حداقل یکی از آنها باید انتخاب شود از آن استفاده می شود.

Parallel Gateways

زمانی استفاده می شود که دو رویداد با هم و به صورت همزمان انجام می شود و از علامت "+" جهت نمایش آن استفاده می شود.