طراحی سایت

تدوین شاخص‌ها، سنجه‌ها ومبانی

شاخص های عملکرد

شاخص های کلیدی عملکرد

یک شاخص کلیدی عملکرد یک مقدار قابل‌اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد چگونه یک شرکت به طور موثر اهداف تجاری کلیدی را کسب می‌کند. سازمان‌ها از KPIs در سطوح مختلف برای ارزیابی موفقیت خود در رسیدن به اهداف و چشم اندازهای خود استفاده می‌کنند. شاخص های کلیدی عملکرد در سطح بالا ممکن است بر روی عملکرد کلی شرکت متمرکز شوند ، این در حالی است که KPIs سطح پایین ممکن است بر روی فرآیندها در بخش‌هایی مانند فروش، بازاریابی یا مرکز تماس تمرکز کند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد که به شاخص‌های کلیدی موفقیت معروف هستند، به مدیران و کارمندان کمک می‌کنند تا کارایی وظایف و فرآیندهای مختلف مهم برای دستیابی به اهداف سازمانی را ارزیابی کنند.

تعریف KPI  در یک کسب‌وکار می‌تواند فریبنده تعبیر شود. کلمه عامل در KPI  "کلیدی"  است زیرا هر KPI  باید به یک نتیجه کسب‌وکار خاص مربوط باشد. اغلب  KPIs با معیارهای کسب‌وکار اشتباه گرفته می‌شوند. اگر چه اغلب در همان کالبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شاخص ها کلیدی باید مطابق با اهداف مهم در هر کسب‌وکار ، تعریف شود.

klipfolio