طراحی سایت

داده‌کاوی،تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده

مقادیر زیادی از داده‌ها که هر ساله درسازمان ها  تولید می‌شوند، اطلاعات مفیدی را در دست دارند. اطلاعات اغلب در پایگاه داده ذخیره می‌شوند. یک پایگاه داده با بکارگیری منابع مختلف، از جمله پایگاه‌های داده سازمانی، اطلاعات را از سیستم‌های داخلی و منابع خارجی جمع آوری و خلاصه میکند. تحلیل داده‌ها شامل پرس و جو و گزارش دهی ، تحلیل آماری، تحلیل چند بعدی پیچیده‌تر و داده کاوی است.

تحلیل داده‌ها و داده کاوی زیرمجموعه از هوش تجاری کسب‌وکار( BI )  است که همچنین انبار داده‌ها، سیستم‌های مدیریت پایگاه‌داده‌ها و پردازش تحلیلی برخط ((OLAP را در بر می‌گیرد.

هدف جمع‌آوری اطلاعات شرکت در یک ساختار واحد، نوعا یک پایگاه داده سازمانی و تسهیل تجزیه و تحلیل است ، به طوری که اطلاعات جمع‌آوری‌شده از انواع فعالیت‌های تجاری مختلف ممکن است برای افزایش درک گرایش‌های اصلی در کسب‌وکارها مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل داده‌ها می‌تواند شامل جستجوی ساده و توابع گزارش دهی ، تحلیل آماری، آنالیز چندبعدی، و داده کاوی باشد، OLAPیکی از سریع‌ترین ابزار رو به رشدی است که اغلب با آنالیز چند بعدی همراه است. است.

Microsoft