طراحی سایت

متدولوژی پیاده‌سازی عملکرد

پیاده‌سازی مدیریت عملکرد

اهمیت اجرای مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد کارمندان می‌تواند عامل مزیت رقابتی یک سازمان را افزایش داده و بهره‌وری آن را به حداکثر برساند. نه تنها این، بلکه می‌تواند روحیه کارکنان  را افزایش داده و تیم‌های قوی‌تر را ایجاد کند و اجراکنندگان ارشد را به سمت مشاغل موفق سوق دهد. همه سهامداران در یک سازمان می‌توانند از اجرای یک سیستم مدیریت عملکرد بهره‌مند شوند

مدیریت عملکرد یک فرآیند استراتژیک و یک رویکرد یکپارچه است. این فرآیند شامل یک گفتگوی ادامه‌دار بین ناظر و کارمند برای تعیین اهداف قابل‌دستیابی و مشارکت در جهت تحقق هدف سازمانی است. هدف اصلی رویکرد مدیریت عملکرد، مدیریت فعالانه عملکرد کارمندان برای رسیدن به اهداف سازمانی با رسیدن به سطح مطلوب عملکرد است. پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد به ارتباط دادن برنامه‌های عملکرد یک سازمان با چشم‌انداز استراتژیک و شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد برای توانمند سازی کارمندان برای رسیدن به نتایج مورد انتظار برای سازمان خود معتقد است.

MSG

مقالات